Mental helse «elefanten i rommet»

”Det bør tilbys opplæring til ledere i hvordan initiere og følge opp samtaler om psykisk helse.” Anbefalingen er å finne i The YouGov study. Ansattes mentale problemer omtales som «elefanten i rommet».

Illustrasjonsfoto

Er arbeidsplasser i detaljhandelen velegnet for mennesker som lever med psykiske problemer? Det er Retailgazette som stiller spørsmålet med utgangspunkt i UK, men som nokså sikkert er relevant også for Norge og Skandinavia, på grunnlag av en studie som nylig ble publisert. Den nye forskningen har funnet at bare tre prosent av erfarne beslutningstakere i detaljhandelen føler de får nok støtte til å bistå ansatte som lever med psykiske problemer.

YouGov-studien

YouGov-studien, som ble bestilt av jobbsøkingsplattformen Totaljobs, var basert på en undersøkelse blant erfarne beslutningstakere i detaljhandelen for å finne fram til deres meninger om psykisk helse på arbeidsplassen:

  • 32 prosent av beslutningstakerne er klar over ansatte som lever med mental helse-problem.
  • 20 prosent var klar over ansatte som forlot jobben sin på grunn av sin psykiske helse.
  • Til tross for høyt antall ansatte som lever med psykiske problemer, mener bare 21 prosent av beslutningstakerne i undersøkelsen at deres ansatte føler seg komfortable med å snakke om det med dem.
  • Ytterligere 11 prosent sier at det på arbeidsplassen er større stigma mot psykiske forhold enn de fysiske.

Helse og velvære-tjenester

Flere arbeidsgivere tilbyr nå helse og velvære-tjenester til sine ansatte. Blant de spurte, var den mest utbredte tjenesten fleksibel arbeidstid (39 prosent), etterfulgt av det oppmuntrende som ligger i regelmessige pauser (28 prosent) og rådgivning (21 prosent).

Tildeling av stille områder inne på arbeidsplassen (16 prosent) og gratis eller rabatterte medlemskap i treningsstudio (16 prosent) var de neste tre av de fem på topp.

Nina Fryer, fagansvarlig i helse og ernæring ved Leeds Trinity University, sier at stigma folk føler, er assosiert med mental helse: bekymring for at de vil bli bedømt negativt hvis de avslører at dette er de største barrierene som påvirker arbeidsplassen.

«Elefanten i rommet»

– En av de beste tingene en arbeidsgiver kan gjøre er å avdekke denne «elefanten i rommet» som er psykisk helse», sier Fryer. Det kan oppnås ved å gi visuell og verbal informasjon om psykisk helse støtte, for eksempel legge ut hvor du finner hvor det psykiske helsearbeidet er tilgjengelig på oppslagstavler og i stabsfellesarealer.

Bør introdusere diskusjoner

– Det er også viktig å introdusere diskusjoner om psykisk helse og positivt velvære i medarbeidersamtaler og at det tilbys opplæring til ledere i hvordan initiere og følge opp samtaler om psykisk helse, og vise vei for å ta affære for ansatte som lider.

– Og det er viktig å vite at menn i særdeleshet er mer tilbakeholdne når det gjelder å diskutere dette problemet, fremholder Fryer.

(Kilde: retailgazette.co.uk)