Mer tid på brukerne, mindre på administrasjon

– Innføringen av mobil omsorg i Bergen kommune handler om at ansatte skal bruke mest mulig av tiden sin sammen med brukere og minst mulig på å administrere tjenestene.

Byråd for helse og omsorg Vigdis Anita Gåskjenn (t.v.) og kommunaldirektør Nina Mevold har stor tro på mobil omsorg-prosjektet i Bergen. (Foto: Andrew Buller/Bergen kommune)

Det sier Endre Hovland, kommunikasjonsrådgiver for Byrådsavdeling for helse og omsorg: – Det nye verktøyet skal bidra til at ansatte i hjemmesykepleien får en enklere hverdag og brukerne får en bedre tjeneste.

Status for prosjektet

Dett er, ifølge Hovland, status for prosjektet:

.● Siden mai 2016 har stadig flere hjemmesykepleiere i Bergen kommune tatt i bruk Mobil omsorg. Mobil omsorg har vært organisert som et prosjekt i Smart omsorg og i forrige uke ble prosjektet fullført og tatt inn i tjenestenes ordinære drift. Ordningen er nå innført i alle bydeler.

  • I praksis betyr det at hjemmesykepleien i hele Bergen er nå i full gang med å bruke smarttelefoner i møte med sine pasienter. På smarttelefonen får hjemmetjenesten opp hvem de skal besøke og informasjon om dagens gjøremål. De kan se siste rapporter om pasienten og sjekke medisinbruk direkte.
  • Hjemmetjenesten i Bergen kommune har 4000 brukere. De har rundt 500 telefoner fordelt på i underkant av 1000 ansatte.
  • Innføringen har kun medført mindre tekniske problemer som har vært løst fortløpende. Mobil omsorg er et stabilt og velfungerende system.

Papirlister overflødige

Kommunaldirektør for Byrådsavdeling for helse og omsorg, Nina Mevold, kommenterer:

– En av de største forskjellene fra tidligere er at hjemmesykepleierne ikke lenger trenger å gå rundt med en lang papirliste. Alle opplysninger ligger inne på en sikker sone på mobilen. Det er tryggere for pasienten.

– De ansatte får også mer tilpasset informasjon, og trenger kortere forberedelse før de drar ut til brukerne. Samtidig slipper de å dra tilbake til kontoret på slutten av dagen for å skrive rapporter – det gjør de underveis på mobilen. Det er også lettere å replanlegge arbeidet underveis i arbeidshverdagen, sier Nina Mevold.

Noen problemer

Implementeringen har ikke vært helt problemfri. Før jul meldte NRK Hordaland: ”Pasientinformasjon på mobilen skulle spare tid og pengar i heimesjukepleia. Men problem med pålogging gjer at pleiarane i Bergen har gått tilbake til papir. (…) Ei kartlegging gjort blant 14 tilsette i Fana viser at pleiarane svært ofte blir kasta ut av systemet, og difor må logga inn på nytt. Dei loggar inn i snitt 30 gonger kvar dag.”

Men disse problemene ser nå altså ut til mer eller mindre å være overvunnet.

Kommunen har vært flink til å bruke sosiale medier. Dette bildet fra et hjemmebesøk basert på mobil omsorg, er lagt ut på YouTube.

 

FAKTA

Mobil omsorg i Bergen

Bergen startet med ordningen som et pilotprosjekt i 2015. Andre kommuner som Tromsø og Kristiansand har også tatt i bruk ordningen.

Bergen kommune mener at ordningen vil gjøre at ansatte bruker mer tid med brukere og mindre tid på administrasjon.

Ordningen Mobil omsorg koster Bergen kommune 3,5 millioner kroner i 2016-budsjettet. Systemet inneholder pasientopplysningar, helseinformasjon og personalia om pasientene. Tanken er at pleiere skal få vite alt de trenger om pasientene på mobilen når de er ute i felten.