Mer velferdsteknologi i kommunene

Velferdsteknologi kan bidra til tryggere og bedre tjenester for pasienter, brukere og deres pårørende. Nær 200 kommuner er med i prosjekter som nå får tilskuddsmidler til innføring av velferdsteknologiske løsninger. 

Kristin Mehre: – Vi anbefaler at alle kommuner tar i bruk velferdsteknologi. (Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet)

Det skriver Helsedirektoratet på sin egen hjemmeside. – Vi vet at bruk av velferdsteknologiske løsninger gir gevinster både for brukere, pårørende og helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Vi anbefaler at alle kommuner tar i bruk velferdsteknologi, og er veldig glade for at over 197 kommuner nå blir med, sier avdelingsdirektør Kristin Mehre i Helsedirektoratet.

Tilskuddsmidler

Gjennom Nasjonalt program for velferdsteknologi samarbeider KS, Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse om at flere kommuner skal ta i bruk slike løsninger. Kommunene har i flere år kunnet søke tilskuddsmidler for å starte opp, og så langt har 34 kommuner vært med. I år var potten på om lag 20 millioner kroner, og 28 prosjekter med til sammen 197 kommuner får tildelt midler. Det er fylkesmennene i hvert fylke som deler ut tilskuddet.

Økt trygghet

Gevinstrealiseringsrapporter fra kommuner som har deltatt (helsedirektoratet.no.)

Tidligere rapporter har vist at velferdsteknologi gir økt trygghet og bedre kvalitet på tjenestene for brukere, pårørende og ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Bruk av velferdsteknologi har også flere steder gitt mer effektiv bruk av ressurser i kommunene.

Velferdsteknologi kan gi bedre tjenester for eldre som bor hjemme, men også for pasienter i sykehjem, pasienter innen rus og psykisk helse og personer med nedsatt funksjonsevne.

Les hele saken og se oversikt over fylker og samarbeidskommuner på Helsedirektoratets hjemmesider.