Miele og Steelco slår seg sammen

Familiekonsernene Miele og Steelco har besluttet å slå seg sammen. Dette innebærer at Miele overtar aksjemajoriteten i den italienskbaserte produsenten av medisinsk teknologi, mens Steelcos grunnleggere blir værende ved roret.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Dermed vokser Miele-gruppens andel innen medisinteknisk utstyr med ca. en tredjedel til rundt 250 millioner Euro. De overordnede målene er å kunne tilby kundene en enda mer attraktiv produktportefølje samt å yte en enda bedre service før og etter kjøp. Sammenslåingen er nå til godkjenning hos konkurransemyndighetene, fremgår det av en pressemelding fra de to selskapene.

Blant verdens ledende

Miele er blant verdens ledende produsenter av rengjørings-, desinfeksjons- og steriliseringsprodukter for medisin- og laboratoriebruk. Det medisinsk tekniske markedet er svært attraktivt for oss, skjønt konkurransen til tider er tøff. Dette gjelder spesielt for vår prosjektvirksomhet for planlegging og utrustning av sterilsentraler på sykehus.

Miele Professional styrker sin markedsposisjon

Det er derfor en stor glede å kunne annonsere at vår forretningsenhet, Miele Professional, styrker sin markedsposisjon innen medisinsk teknologi. Dette skjer i første omgang ved et oppkjøp av 75 % av aksjene i Steelco Group, en høyt respektert italiensk konkurrent, som representerer en utmerket match for Miele med bakgrunn i sine strategiske fremtidsplaner og styrker – og vice versa. Oppkjøpet er fremdeles med forbehold om godkjenning fra internasjonale konkurransemyndigheter.

Tosifret vekst gjennom mange år

Steelco S.p.A. ble grunnlagt i 1998 og har hovedkvarter byen Riese Pio X nord i Italia, en god times kjøretur fra Venezia. Firmaet sysselsetter rundt 400 ansatte, hadde en omsetning på € 72 millioner i 2016 og kan vise til en tosifret vekst gjennom mange år.

I likhet med Miele, er Steelco et verdi- og kvalitetsorientert familieselskap. Grunnleggerne og eierne er aktivt involverte i driften av selskapet og vil fortsette å være det. Grunnlegger og direktør, Ottorino Casonato, vil beholde ansvaret for den operativ ledelsen lokalt og vil rapportere til et styre som vil være majoritetsstyrt av Miele.

Åpner for bærekraftig global vekst

Fusjonen og utnyttelsen av styrkene til de to firmaene vil åpne for nye muligheter i form av bærekraftig global vekst.

Steelco på sin side, har en bred og suksessrik produktportfolio som komplementerer Mieles program, spesielt med tanke på autoklaver og andre store maskiner.

Ved å kombinere styrkene til de to selskapene unngår vi parallellstrukturer og kan tilby kundene våre en enda bredere og mer attraktiv produktportfolio sammen med best mulig service både før og etter salget.

Miele Professionals service, som forventes å ha nytte av betydelig ekstra virksomhet, vil bli værende under administrativ ledelse av Mieles datterselskaper og vil opptre som interne leverandører og tilby og utføre tjenester som markedsføres av Steelco.

Disse to sterke leverandørenes samlede styrker komplementerer hverandre eksepsjonelt godt og vil gi bidra til å løfte effektivitet og dyktighet innen Professional til en ny dimensjon i et markedssegment som er svært viktig for oss.

(Pressemelding)