Cxense Display

Milepæl for det medisinsk-tekniske miljøet

 

Viseadm.dir. Stein Vaaler, påpeker behovet for ny medisinsk teknologi og innovative helsetjenester for å møte utfordringene i helsesektoren.
– I forhold til detter er et tett samarbeid med industri og næringsliv svært viktig. Etableringen av Oslo Medtech gir oss muligheten for å utvikle dette samarbeidet, sier han.
Økt samarbeid

Oslo Medtech er tildelt status og finansiering som et Arena- prosjekt, det vil si at det er sikret finansiering i tre år for fulltids drift av et sekretariat og ressurser til omfattende aktivitet i det medisinsktekniske nettverket i Oslo-regionen. Prosjektet er en del av Arena-programmet, et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA.

Satsingen på Oslo Medtech kommer på et viktig tidspunkt. Helsesektoren står foran store utfordringer med en forventet eldrebølge, og hvor store folkesykdommer vil være i fokus. Det vil også påvirke kostnadsbildet. Samtidig skjer det en rask utvikling innenfor mange medisinskteknologiske områder. Det skaper muligheter for omfattende endringer i behandling og forebygging av sykdommer, og for hvordan helsetjenester leveres.
Det skal være et offisielt stiftelsesmøte av Medtech 2. november 2009.
Styringsgruppen for Oslo Medtech:
  • Eirik Næss-Ulseth, PubGene AS (leder av styringsgruppen)
  • Kari Krogstad, Medistim AS
  • Kari J. Kværner, Oslo Universitetssykehus, Ullevål
  • Erik Fosse, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet/Intervensjonssenteret
  • Stein Vaaler, Akershus Universitetssykehus
  • Berit Sundby Avset, SINTEF IKT
  • Carl Christian Gilhuus-Moe, NeoMed Management AS
  • Marius Øgaard, IT Fornebu Visjon AS
SIVA

SIVA er organisert som et statlig foretak og forvaltes av Nærings- og handelsdepartementet. SIVA mobiliserer lokale og regionale aktører gjennom offentlig/privat samarbeid.

For mer informasjon:

Oslo Medtech, se http://www.oslomedtech.no/

Norges forskningsråd: http://www.forskningsradet.no/

Mandat for utvalget: http://www.regjeringen.no/