Millionstøtte til forskningssenter

Forskningsprosjektet har fått navnet CHARM Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models and Services, og prosjektleder er professor Cecilie Røe. Senteret er et samarbeidsprosjekt mellom flere enheter ved Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Høyskolen i Oslo, Sunnaas sykehus, Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og  kompetansesenter (NRRK), Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Oslo kommune.

Økende behov for rehabilitering
Rehabilitering foregår på tvers av fagområder og nivåer. Dette senteret er også en tverrfaglig og bred satsning, samtidig som det skal være klinikknært. Vår målsetning er å lage modeller for å bedre rehabiliteringen for pasientene, uavhengig av diagnoser, påpeker professor Cecilie Røe. Hun er prosjektleder for CHARM og leder fra Avdeling for fysikalsk medisin, Oslo universitetssykehus.

Gjennom økt rehabiliteringsforskning, seminarer, konferanser, forskerkurs og nettverksbygging, både nasjonalt og internasjonalt, skal det bygges et nasjonalt ledende forskningsmiljø på dette området.