Mindre andel tvangsinnleggelser

En ny rapport fra SINTEF Helse viser at institusjoner akuttpsykiatriske sykehusavdelinger og DPS som er godkjent for bruk av tvungent psykisk helsevern har redusert sin andel tvangsinnleggelser når man sammenligner med frivillige innleggelser.
Andel sunket
Fra 2001 til 2006 har andelen tvangsinnleggelser i institusjoner godkjent for bruk av tvungent psykisk helsevern blitt redusert med fem prosent, mens andelen frivillige innleggelser har økt med seks prosent. I 2006 var 25 prosent av innleggelsene ved disse institusjonene på tvang mens mot en andel på 30 prosent i 2001.
Denne rapporten omfatter kun de institusjoner som er godkjent for tvang. Sintef viser imidlertid til at 23 prosent av døgnaktiviteten i psykisk helsevern skjer ved institusjoner som ikke er godkjent for tvang. Når også disse innleggelsene inkluderes blir andelen tvang i psykisk helsevern som helhet en god del lavere. En foreløpig beregning Sintef har gjort estimerer med visse forbehold – andelen tvangsinnleggelser i Norge til mellom 16 og 19 prosent.