Cxense Display

Ministre styrker kontrollen med nordiske leger

Vi er svært tilfreds med denne økte gjensidige åpenheten, som styrker pasientsikkerheten når man blir behandlet av en lege fra et annet nordisk land, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen fra møtet i Nordisk ministerråd for sosial- og helseministre.

Hittil har landenes myndigheter ikke løpende utvekslet opplysninger om kritikk og om skjerpet tilsyn, påbud, begrensninger for yrkesutøvelse og lignende når det gjelder legers arbeid. Det har heller ikke vært mulig for landenes sykehus å få adgang til slike opplysninger om stillingssøkere fra andre nordiske land. Det forventes imidlertid fortsatt at sykehusene selv også skal innhente referanser på søkerne som ledd i det alminnelige arbeidsgiveransvaret.

Med dette viktige tiltaket sikrer man at landenes myndigheter og sykehus også får adgang til opplysninger om tidligere problemer i den enkelte leges virksomhet, f.eks. vedtak der legen har fått alvorlig eller gjentatt kritikk fra den nasjonale pasientklageinstansen, sier Strøm-Erichsen.

Den utvidede adgangen til informasjon kommer også til å omfatte tannleger, sykepleiere og annet autorisert helsepersonell.

De nordiske sosial- og helseministrenes møte avholdes i disse dager i Aalborg i Danmark, som har formannskapet for Nordisk ministerråd i år.