MoBa spør de unge

Den norske mor og barn-undersøkelsen i Folkehelseinstituttet tester elektroniske spørreskjemaer for ungdom i alderen 13 til 15 år. For første gang blir de unge invitert til å fylle ut skjemaene selv.

Illustrasjonfoto: Colourbox.com

13-åringene i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) inviteres til å fylle ut et spørreskjema om kosthold, og 14-åringene skal besvare spørsmål om livsstil, fysisk og psykisk helse.

– Det er viktig å teste spørreskjemaene på en liten gruppe ungdom først. Vi kan oppdage feil og uklarheter som vi får rettet opp før skjemaene går ut til alle 13 og 14-åringene i MoBa, sier seniorrådgiver Patricia Schreuder, som arbeider med MoBa i avdeling for helsedatamottak i Bergen.

Til nå har mødrene fylt ut de aller fleste spørreskjemaene i MoBa. Fedrene har fylt ut to skjemaer, ett mens mor var gravid og ett som MoBa sendte ut i 2015. Nå får ungdommene selv fylle ut elektroniske skjemaer, men invitasjonen går fortsatt via mødrene til ungdommene er 18 år.

Svarer selv

Skjemaet om kosthold fylles ut av 13-åringene. Forskerne ønsker å vite mer om hva norske tenåringer spiser.

– I tidligere spørreskjemaer har vi fått opplysninger om barnas kosthold fra mødrene. Nå får vi svarene fra ungdommene selv, sier Schreuder.

Skjemaet om livsstil, fysisk og psykisk helse er todelt. Den ene delen skal fylles ut av morog den andre av 14-åringene.

– MoBa-ungdommene har fortalt oss, blant annet i fokusgrupper, at det er viktig at de kan fylle ut skjemaene uten at mor eller far ser hva de svarer. Dette har vi tatt hensyn til, sier Schreuder.

MoBa planlegger også et spørreskjema som skal gå til 18-åringene i MoBa.

Fra papir til PC

Siden starten i 1999 har MoBa-deltakerne fylt ut spørreskjemaer på papir, men fra nå av skal alle MoBa-spørreskjemaer være elektroniske.

– Foreløpig fungerer skjemaene på PC eller nettbrett, men vi skal også utvikle og teste skjemaer som kan fylles ut på mobilen, sier Schreuder.

Det blir enklere for MoBa-deltakerne å fylle ut skjemaer, og MoBa sparer kostnader til trykking og utsendelse.

– Vi må følge med i tiden. MoBa, som er én av verdens største helseundersøkelser over generasjoner, må være godt rustet for framtiden. MoBa skal følge deltakerne i mange år framover, sier Schreuder.

Trygg lagring av dataene

Den tekniske løsningen er utviklet i samarbeid med Tjenester for sensitive data (TSD) ved Universitetet i Oslo. TSD er en lukket verden for sensitive data, og oppfyller alle lovkrav til personvern og sikkerhet. TSD har et komplett sett med tjenester for innsamling av data, analyse, behandling og lagring i sikrede omgivelser.

(Kilde: Folkehelseinstituttet/fhi.no)