Cxense Display

MR kapasiteten på Akershus universitetssykehus økes

Helt nødvendig

At

sykehuset får flere pasienter gjennom MR-undersøkelser på kortere tid,

gjør at pasientstrømmen videre til andre avdelinger på sykehuset flyter

bedre. Mange pasienter må gjennom MR for å få en diagnose, og dermed bli

sendt videre til riktig avdeling.

Direktør for bildediagnostisk avdeling, Kjell Borthne, mener en ny MR maskin nå var helt nødvendig.

– Det var

helt kritisk for å oss, så hvis vi ikke hadde fått denne maskinen nå,

hadde vi hatt store problemer med å fungere ordentlig, sier Borthne. Men

denne maskinen vil ikke løse utfordringene Ahus har på dette området

fullt ut, det er et steg på veien. På dette området har vi kanskje hatt

det dårligste tilbudet i Helse Sør-Øst, og selv med den nye maskinen er

det ikke slik at vi får et bedre tilbud enn andre sykehus, sier han.