MTF landsmøte befester sin stilling som faglig arena

Fantastisk arrangement
– Dette ble nok et fantastisk arrangement, sier leder Leiv Hellefossmo i Medisinsk Teknisk Forening og gir honnør til programkomiteen. På programmet i år sto bl.a. fokus på brannskadebehandling, cochlea-implantater og andrereservedeler?, spennende finmekaniske oppdrag, MTU-vedlikehold versus flyvedlikehold, MTU i nettverk og internasjonal hjelp.

– Behandlingshjelpemidler hadde en egen parallell sesjon gjennom alle de tre landsmøtedagene. Her var det fokus på bl.a. etikk i arbeidslivet, arbeidsmiljø, gjenbruk, avvikshåndtering og egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling. Det er positivt å få med behandlingshjelpemidler. De har nå sin egen programkomité, sier Hellefossmo.

Enda tettere dialog
– Vi samarbeider godt. Det er også nødvendig, for sammen er vi sterke, sa Hartvig Munthe Kaas daglig leder av Leverandørforeningen for Helse-Norge (LHF). Han etterlyste en enda tettere dialog mellom leverandører og helsesektoren, med respekt hvor hverandres roller og problemstillinger. Sentralt står åpenhet og ryddighet. I bunnen ligger felles innsats for å sikre pasienter effektiv, forsvarlig og riktig behandling.

– Målet må være enda mer effektive anskaffelsesprosesser som er god samfunnsøkonomi, sa han og åpnet utstillingen.

""

Utstillingen var populær, her fra ett av utstillingsområdene hvor interessen var stor blant de besøkende. Landsmøteutstillingen er klart den viktigste arena for leverandører av medisinsk teknisk utstyr.

Viktig arena for leverandørene

En av utstillerne som har vært med siden starten på MTFs landsmøter sent på 1980-tallet, er firmaet Diacor AS. Virksomheten er konsentrert om utstyr for hjerte-, anestesi-, intensiv-, akuttmedisin samt nevrologi og søvndiagnostikk.

– MTFs landsmøter er den desidert viktigste arena for å vise frem utstyr. Du treffer de rette fagfolkene og beslutningstagere. Deltagelsen gir alltid positive resultater for oss, sier produktsjef Øyvind Ruus i Diacor.

– Dette er en enestående anledning til å vise frem utstyrsnyheter, sier Morten Olav Berg i Fagerhult Belysning AS. Firmaet som har deltatt med egen stand på landsmøteutstillingen siden 2006, viste bl.a. frem det siste innen operasjonslamper.

MTF med handlingsplan
MTF har økt medlemsmassen fra 514 til 575 det sist året, og har en godøkonomi.
På generalforsamlingen ble det gjenvalg av tre styremedlemmer på valg, som innebærer at hele styret blir sittende i nok en periode.

Styret består av Leiv Hellefossmo (leder), Elisabeth Fahlstrøm (nestleder), Stina Halvorsen (kasserer), Dag Søgaard (sekretær) og Svein Medås (styremedlem). Varamedlemmer til styret er Stig Koteng og Øystein Karlsen.

Landsmøtet vedtok ellers en handlingsplan med mål og som skal akselerere tempoet i en del av de viktige sakene som foreningen er engasjert i, blant annet jobbkoding-prosjektet og prioriteringsmodell for forebyggende arbeid (PMFU). Landsmøtet mente i tillegg at det var viktig å skjerpe fokuset på rekruttering til yrket. Handlingsplanen skal rulleres hvert år.

""

Styret i MTF – fra venstre Øystein Koteng (varamedlem), Øystein Jensen (fagredaktør), Elisabeth Fahlstrøm (nestleder), Dag Søgaard (sekretær), Leiv Hellefossmo (leder), Stina Halvorsen (kasserere) og Svein Medås (styremedlem).