Muggsopp gir ikke astma og allergi hos barn

I avhandlingen fra forsker Jonas Holme ved SINTEF Byggforsk går det fram at det er begrenset kunnskap om hvilke komponenter i inneluft eller støv som skaper slike negative helseeffekter. Holme har sett nærmere på hvordan man best kan øke kunnskapen om muggvekst i bygninger, og mulige sammenhenger mellom muggvekst og helseeffekter hos mennesker.
Det kanskje mest overraskende funnet var at det ikke fantes noen sammenheng mellom muggsoppsporekonsentrasjoner i barnas soverom og astma eller allergi hos barna.
Basert på disse resultatene er det ingen grunn til å utføre engangsprøver av muggsoppsporekonsentrasjon i inneluft for å identifisere risikofaktorer for astma og allergi hos barn i skandinaviske land, sier Holme.
(NTB)