Muskel-og skjelettskader rammer flest og koster mest

Per i dag går for lite av innsatsen i tjenestene til å forebygge sykdom. En styrking av folkehelsearbeidet forutsetter bedre samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten for å styrke behandlings- og rehabiliteringstilbudet. Og dette arbeidet må systematiseres, sier Knut-Inge Klepp, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.
Han påpeker videre at for å få dette til er det behov for å tenke forbygging også utenfor helsesektoren. Mer fysisk aktivitet i skolen og trygge sykkelveier er eksempel på forebyggende tiltak som også vil bidra til å redusere muskel- og skjelettskader.