Nå skal miljø og innovasjon belønnes

MILJØ: Miljøansvar blir et kriterium i anskaffelse av legemidler. Foto: Yayimages.com

Fra andre halvår 2018 blir det ikke bare laveste pris som teller når norske myndigheter skal bestemme hvilke legemidler de vil kjøpe inn. Nå skal også miljøansvar være et kriterium.

Sykehusinnkjøp HF er nå i ferd med å utvikle nasjonale systemer for vurdering og oppfølging av krav til etikk og miljø i anskaffelser av legemidler, som sikrer ivaretakelse i hele leverandørkjeden. Dette skjer i tett samarbeid med legemiddelindustrien.

– I oppdragsdokumentet for 2017 står det at Sykehusinnkjøp skal lede dette arbeidet og da har det vært naturlig for oss å invitere leverandørsiden inn for å delta. Vi oppnår kun resultater ved å samarbeide, og jeg berømmer det gode samarbeidet vi har hatt i denne prosessen, sier kvalitetsleder Laila Pagh-Skov i divisjon legemidler, ifølge Legemiddelindustrien (LMI).

Les mer hos LMI

(Kilde: LMI)