Naltrekson reduserer rusbruk mer enn dagens LAR-behandling

En ny studie har vist at injeksjoner med naltrekson reduserte bruken av rusmidler i mye større grad enn enn suboksone, som brukes i behandling av avhengighet i dag. Dette er den første studien i verden som har sammenliknet naltrekson med LAR-medisiner.

Naltrekson blokkerer opioid-reseptorene og reduserer rus-sug. (Illustrasjonsfoto: yayimages.com)

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er behandling for avhengighet av heroin eller andre opioidpreparater. Suboksone er det foretrukne legemiddet som brukesi dennebehandlingen i Norge og i Europa.

I en banebrytende studie har forskere ved SERAF, UiO sammenliknet effekten av injeksjoner med langtidsvirkende naltrekson med effekten av suboksone blant 165 heroin- eller opioidavhengige personer som nylig av har gjennomgått avrusning.

Studien viser at behandling med langtidsvirkende naltrekson gav en betydelig større reduksjon i bruk av rusmidler enn suboksone.

– Vi ser denne behandlingen som et fremtidig viktig redskap innen legemiddelassistert rehabilitering, sier forsker Lars Tanum, ved SERAF og Ahus i en pressemelding.

Naltrekson blokkerer opioid-reseptorene

Forskergruppen ville undersøke om langtidsvirkende naltrekson er mer effektiv en subuksone i å redusere bruk av heroin og andre illegale rusmidler hos opioidavhengige i perioden etter avrusning. I tillegg ønsket de å se på om naltrekson også kunne være et trygt og effektivt behandlingsalternativ til suboxone over tid.

I en randomisert klinisk studie fikk 165 deltakere injeksjon hver 4. uke over 12 ukers behandling. Blant de 165 deltakerne i studien var det 28% kvinner og gjennomsnittsalderen var 36 år.

– Naltrekson blokkerer opioid-reseptorene og hindrer gjennom denne mekanismen opplevd rusvirkning av opioider og alkohol. I tillegg reduserer naltrekson rus-sug for heroin og andre opiater, gir redusert rus-sug for alkohol og amfetamin, og forebygger effektivt overdosefare med opiater, forklarer Tanum.

Deltakerne svært fornøyde med naltrekson

I tillegg til at naltrekson reduserte rusbruk i større grad enn suboksone, førte både naltrekson og suboksone til en betydelig reduksjon i bruk av heroin og andre opioider og andre rusmidler. I tillegg så de reduksjon i sprøytebruk og rus-sug hos pasientene, og bedring i psykisk helse.

– Det mest oppsiktsvekkende i studien var at en blokkering av opioid reseptorene viste seg å ikke gi mer bruk av andre rusmidler enn for personer som fikk betydelige doser opioider daglig gjennom suboksone, sier SERAF-forskeren.

Gjennomgående var deltakerne mer fornøyd med naltrekson enn med suboksone og ville i høy grad anbefale denne behandlingen til andre.

Verdens første studie på langtidsvirkende naltrekson

– Dette er den første studien som er gjort på langtidsvirkende naltrekson i Vest-Europa, og den første studien i verden som sammenlikner langtidsvirkende naltrekson med suboksone, sier Tanum.

Det er også den første studien i verden til å sammenlikne langtidsvirkende naltrekson med noen former for LAR medisin.

Legemiddelet naltrekson er godkjent av legemiddelverket i USA og (Vest-)Russland, men er per i dag ikke tilgjengelig på markedet i Norge eller Vest-Europa.

– Vi mener slik behandling bør gjøres tilgjengelig for personer som er avhengige av opioider og som vil slutte med sitt bruken. Vi ser denne behandlingen som et fremtidig viktig redskap innen legemiddelassistert rehabilitering, sier rusforskeren.

(Pressemelding)


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Lagre