Nasjonal konferanse om prehospitale tjenester

Hvordan er legevaktlegens tilstedeværelse hos pasienter der luftambulansen ikke kan komme? Fra 12. til 13. desember arrangerer NSH Nasjonal konferanse om prehospitale tjenester på Oslo kongressenter.

(Illustrasjonsfoto: yayimages.com)

På programmet står følgende foredrag:

Hvordan sikre samhandling og informasjonsflyt?
Utfordring med to forvaltningsnivå – kommune og spesialisthelsetjeneste
Geir Sverre Braut, seniorrådgiver i Helse Stavanger
Marit Hermansen, leder for Legeforeningen

Modell for styrking av den akuttmedisinske beredskapen i små og mellomstore kommuner
Per Magne Mikaelsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, avdeling for allmennhelsetjenester

Framtidens helsetjeneste – hvordan håndtere volumet?
Steinar Olsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, avdeling medisinsk nødmeldetjeneste

Hvordan kommer pasienten til å forholde seg til helsevesenet i fremtiden?
Tore Tennøe, direktør ved Teknologirådet

Hva slags leder vil fremtidens prehospitale tjeneste kreve?
Stephen Sollid, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger og klinikksjef i Helse Stavanger, prehospital klinikk

Ledelsesutfordringer i de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus
Helen Brandstorp leder Nasjonalt senter for distriktsmedisin i Tromsø

Trygge og gode helsetjenester der du bor
Bent Høie, helse- og omsorgsminister

Sammen redder vi liv – Nasjonal kampanje
RAKOS – Helse Stavanger

Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten
Håkon Gammelsæter, seniorrådgiver i Helse Midt-Norge RHF

Legevaktlegens tilstedeværelse hos pasienter der luftambulansen ikke kan komme
Dag Ståle Nystøyl, forsker og PhD kandidat, Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Mobil integrert helsetjeneste – noe for oss?
Per Christian Juvkam, medisinsk fagsjef i ambulansetjenesten Midt-Norge, Helse Midt-Norge RHF

Film: If airline worked as healthcare

Pasientsikkerhetsprogrammet på tjue minutter!
Anne-Grethe Skjellanger, leder for Pasientsikkerhetsprogrammet

Ambulanssykepleiens rolle for pasientforløpet– erfaringar fra Västra Götalandsregionen
Carita Gelang, regionutvikler ved enheten for prehospital samordning, Västra Götalandsregionen

Pasientforløp i somatikk – ny mottaksmodell på HUS
Anne Taule, leder ved Haukeland universitetssykehus, mottaksklinikken

Møteleder: Håkon Gammelsæter, seniorrådgiver i Helse Midt-Norge RHF

Påmeldingsfrist er  28. november.

Les mer på nettsidene til NSH


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

 

 

 

 

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre