Cxense Display

Nasjonalt pilotsykehus med St. Olav-programmer

?Ringerike sykehus har de siste ti årene arbeidet målrettet for å oppnå sammenhengende pasientforløp. Dette har blant annet blitt gjort ved systematisk å kartlegge og designe forventede behandlingsforløp, og deretter å definere konkrete kvalitets- og styringsindikatorer for hvert av disse forløpene. Slike indikatorer kan synliggjøre pasientforløpene slik at både helhet og kompleksitet vises for fagpersoner, ledere, eiere og samfunn. Det legger også til rette for bedre tverrgående samarbeid?, heter det i en pressemelding.
Kvalitets- og styringsindikatorene som er definert for hvert behandlingsforløp skal monitoreres elektronisk og i sanntid. Grunnlaget for dette ble utviklet for industrivirksomhet fra 1997 av Imatis AS*, men også Meldingstjeneren som ble utviklet for St. Olavs Hospital inngår som en vesentlig del.
– Meldingstjener 2.0 som vi installerer på St. Olav i høst inneholder en opsjon for denne programpakken, forteller adm. dir. Morten Andresen i Imatis AS.
Systemet innhenter kontinuerlig relevante data, og skal ut fra et felles datagrunnlag levere oversiktlig informasjon til fagpersoner, ledere på alle nivå, eier og samfunn, for å vise i hvilken grad behandlingsforløpene og prosessene er under kontroll.
– Dette er veldig interessant for hele helsesektoren, sier IT-sjef Arild Pedersen som representerer Helse Midt-Norge i referansegruppen for prosjektet.
– I regionen arbeides det bredt med standardiserte pasientforløp, og slike målesystemer gir den målingen og registreringen som kreves for kvalitetssikring av slike forløp. Siden hver pasient er et unikt tilfelle, er det ikke mulig å tvinge hver pasient inn i et eksakt mønster. Da er det viktig å få informasjon om prosessen, sier Pedersen.
Imatis arrangerer sitt kundeforum på St. Olavs Hospital 1.-2. september. Da vil det bli anledning til å se på og høre om hvordan monitoreringsverktøyet skal brukes på Ringerike sykehus.

* På St. Olavs Hospital leverer Imatis AS pasientterminalene, programvaren på telefonene og meldingstjeneren som gjør at forskjellige systemer (roboter, heiser, sykesignal, telefon, osv) kan utveksle meldinger med hverandre.