Nedgang i antibiotikabruk blant barn

Bruk av antibiotika blant barn og ungdom under 18 år har gått ned med 24 prosent siden 2012. Forbruket er lavest i de to nordligste fylkene.

Målet om å redusere antibiotikabruken med 30 prosent innen 2021 er snart nådd for innbyggere under 18 år, skriver Folkehelseinstituttet (FHI). Bruken av antibiotika var økende frem til 1970-tallet, deretter flatet det ut. Siden 2012 har bruken imidlertid gått nedover.

– En satsing på bedre retningslinjer for antibiotikabruk og økt kunnskap blant primærleger kan være en årsak til reduksjonen, sier Ketil Størdal, barnelege og forsker ved FHI.

Fortsatt er forbruket høyest blant barn under fire år. Bare eldre over 75 får oftere antibiotika enn denne gruppen.

Diagrammet viser utskrevne antibiotikaresepter i 2016 per 1 000 barn i alderen 0 – 17 år, fordelt etter antibiotikagruppe og fylke. Forbruket er 50% lavere i Troms og Finnmark sammenlignet med Oslo og Nord-Trøndelag, som ligger på topp. (Diagram: Folkehelseinstituttet)

Variasjon i bruk mellom fylkene kan tyde på at det fortsatt skrives ut for mye antibiotika til barn i enkelte deler av landet. I noen fylker forskrives også en høyere andel bredspektrede antibiotika enn de som er anbefalt som førstevalg, skriver FHI.

– Riktig bruk av antibiotika er viktig, slik at vi nå og i framtida har medisiner som virker når det virkelig trengs, sier Størdal, og legger til: Tarmfloraen dannes de første årene, og det er viktig med minst mulig påvirkning av antibiotika i denne sårbare perioden.

Andelen behandlinger med smalspektrede preparater som penicillin øker, noe som også er i tråd med målsettingene.

– Penicillin er i mindre grad en medisin som driver fram resistens hos bakteriene, så det er gledelig, sier Størdal.

(Kilde: Folkehelseinstituttet)


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Lagre

Lagre