Cxense Display

Nedgang i pasientskader ved norske sykehus

Tallene viser en positiv nedgang i andel pasientskader.

Dette er en god start på det jeg forventer skal bli en ytterligere nedgang,

sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Undersøkelsene gjennomføres som ledd i den nasjonale

pasientsikkerhetskampanjenI trygge hender?. Ved alle helseforetak og fem

private sykehus har i alt 47 lokale team hver måned gransket et tilfeldig

utvalg journaler, basert på metodikken Global Trigger Tool (GTT). Formålet med

undersøkelsene er at ledere og helsepersonell bruker resultatene til å følge

egen utvikling over tid og iverksette forbedringstiltak. Kunnskapssenteret for

beregner nasjonale tall for pasientskader en gang i året.

– Denne regjeringen

har gått foran med å gjennomføre nasjonal kartlegging av pasientskader i

sykehus og fremholdt full åpenhet om resultater. Regjeringens satsing på

pasientsikkerhetskampanjenI trygge hender?, kombinert med flere andre tiltak

regjeringen har iverksatt de siste årene, har gitt arbeidet med

pasientsikkerhet i sykehus et løft som kommer dagens og fremtidige pasienter

til gode, sier Støre.

De hyppigste skadetypene både i 2012, 2011 og 2010 er

legemiddelrelaterte skader, sårinfeksjoner etter operasjon, og urinveisinfeksjoner.

Dette er områder som pasientsikkerhetskampanjen har utarbeidet tiltakspakker

på, og som helseforetakene er nå gjennomfører.

Undersøkelsen for 2012 viser en statistisk signifikant nedgang i blant

annet urinveisinfeksjoner, reoperasjon i forbindelse med skade og infeksjoner i

forbindelse med bruk av kateter.

– Dette viser at

pasientsikkerhetskampanjenI trygge henderhar innført viktige og relevante

tiltak for å forebygge pasientskader, men at det fortsatt er betydelig

forbedringspotensiale. Arbeidet fra kampanjen skal derfor videreføres gjennom

et 5-årig nasjonalt program for pasientsikkerhet fra 2014. Pasient- og

brukersikkerhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal stå sentralt i

programmet, forteller Støre.