Cxense Display

Nobelprisen til May-Britt og Edvard Moser

Nobelprisen i fysiologi/medisin tildeles i år hjerneforskerne May-Britt og Edvard I. Moser, Kavli Institute for Systems Neuroscience, NTNU. De deler prisen med John O’Keefe fra University College London.

Prisen tildeles for oppdagelser av celler som utgjør et posisjoneringssystem i hjernen.

Rektor gratulerer

Det er første gang nobelprisen i medisin går til Norge, og da er det ikke overraskende at den går nettopp til ekteparet Moser, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim.

– Deres arbeid innen nevrovitenskap, med vekt på hukommelse og stedsans er internasjonalt banebrytende, og de har allerede mottatt vunnet de fleste internasjonale priser som det er mulig å få innen sitt fagområde, sier Bovim.

– Det sier mye om nivået på deres forskning, når de blir tildelt verdens fremste, vitenskapelige utmerkelse på dette relativt tidlige stadiet i deres karriere. Dette er svært inspirerende for oss alle, sier NTNU-rektoren.

Bovim legger til at hele universitetet nå gratulerer og vil feire sammen med forskerkollegene.

– Vi har heist flagget, sier en stolt NTNU-rektor, som var i Oslo da han fikk nyheten om prisen. Siden har gratulasjonene strømmet inn.

Hjernens indre GPS

Hvordan kan vi forstå hvor vi er? Hvordan kan vi finne veien fra et sted til et annet? Hvordan koder hjernen denne informasjonen slik at vi omgående finner den rette veien neste gang vi går samme vei? Årets nobelprisvinnere har oppdaget et posisjoneringssystem, en slags "indre GPS" i hjernen, som gjør det mulig å orientere seg i rommet.

I 1971 oppdaget John O’Keefe den første komponenten av dette posisjoneringssystemet. Mer enn 30 år senere, i 2005, fant May-Britt og Edvard Moser en annen viktig del av hjernens posisjoneringssystem. De identifiserte grid-celler, som skaper et koordinatsystem for posisjonsbestemmelse. Deres videre undersøkelser viste hvordan de ulike celletyper virker sammen for at vi skal forstå hvor vi er, og hvordan vi skal finne veien.

Prisvinnernes funn har løst et problem som har opptatt filosofer og forskere i

århundrer: Hvordan hjernen skaper et kart over rommet som omgir oss, og gjør oss i stand til å finne fram i kompliserte omgivelser.