Nord på plass i Sykehusinnkjøp

Nå er Sykehusinnkjøp på plass i alle regioner. Primo februar ble 11 ansatte i Helse Nord virksomhetsoverdratt til i Sykehusinnkjøp HF.

Divisjon nord under samlingen I Tromsø. (Foto: sykehusinnkjop.no)

Divisjon Nord blir den sjette divisjonen som er på plass i Sykehusinnkjøp HF. De 11 ansatte som utgjør divisjonen kommer over både fra Helse Nord RHF og flere av de underliggende helseforetakene. Sykehusinnkjøp sine ferskeste ansatte vil dermed være spredt utover hele Nord-Norge, fra Kirkenes i nordøst til Helgeland i sør.

– Jeg syns på vegne av RHFene at dette er en viktig milepæl. Det å virksomhetsoverdra ressurser inn i et nytt helseforetak er spennende, men også et uttrykk for at vi er mange som tror at dette området har stort potensial fremover. Vi ønsker å samle kompetanse, og organisere oss på en annen måte for å realisere dette fremover, sier eierdirektør Hilde Rolandsen i Helse Nord RHF.

– Vi skal bidra så godt vi kan fra det regionale helseforetaket sin side, vi er mange som er nysgjerrige og spente, sier hun.

Hele landet samlet

Sykehusinnkjøp HF ble etablert i desember 2015, med den hensikt å etablere et felles eid nasjonalt foretak for samordning av innkjøp i spesialhelsetjenesten. Gjennom mesteparten av sitt første år bestod selskapet bare av administrerende direktør.

Men på senhøsten og i adventstida i fjor var divisjon nasjonale tjenester, divisjon legemidler, divisjon Midt-Norge og divisjon vest på plass som de første i Sykehusinnkjøp HF. Like over nyttår fulgte divisjon Sør-Øst – regionale tjenester disse inn i selskapet. Etter virksomhetsoverdragelsen av de ansatte i Nord-Norge er Sykehusinnkjøp endelig på plass i hele landet.

Er blitt en stor organisasjon

– Vi er på kort tid blitt en stor organisasjon. Fra den første ansatte, administrerende direktør Kjetil Istad 1. september, til dere i dag, er vi 191 medarbeidere. Med dere får vi masse kompetanse over, og vi dekker nå hele landet, sier Silje Jakola-Fjeld.

Sykehusinnkjøp er et nasjonalt foretak, med hovedkontor i Vadsø. Helseforetaket skal ha en sentral styring, men en desentralisert struktur. Det betyr at innkjøpskompetansen blir værende ute i alle helseregionene, men nå som en del av Sykehusinnkjøp HF.

Helseforetaket vil være organisert i syv divisjoner frem til man på en ryddig måte har konkludert med hvordan den fremtidige organisasjonen skal se ut. Alle fortsetter dermed i sine nåværende jobber, og sykehusene vil ha den samme tilgangen på innkjøpstjenester som før.

I løpet av våren skal også divisjon Sør-Øst – lokale tjenester være på plass i selskapet.

(Kilde: sykehusinnkjop.no)