Nordisk samarbeid om miljøkrav

Miljøkravene skal bli strengere ved anskaffelser av legemidler. Nylig møttes representanter fra de nordiske landene i Oslo for å diskutere hvordan.

Helseminister Bent Høie ga oppdraget. (Foto: Helse- og omsorgsdepartementet)

Det var direktør Bente Hayes i Sykehusinnkjøps divisjon legemidler inviterte nordiske innkjøpskollegaer, bransjeforeninger og myndigheter til å diskutere hvordan de nordiske landene kan stille miljøkrav til en bransje med store miljøutfordringer og en sårbar forsyningssituasjon.

Flere årsaker

– Det er ikke kun overforbruk og feil bruk som forårsaker resistens. Forurensing fra produksjonen er en kilde til resistensutviklingen som tidligere har vært oversett, men som nå kommer sterkere inn i debatten, sier Hayes:

– Det er viktig at vi går sammen om å redusere omfanget av aktive virkestoff i naturen.

I samtalene, som fant sted i Oslo 15. og 16. mai, var det tydelig enighet om å skape enhetlige krav på tvers av Norden, og sikre også samarbeid rundt oppfølgingen i avtaleperioden med leverandører. Arbeidet med å konkretisere kravene fortsetter utover høsten.

Oppdrag fra ministeren

Det er divisjon legemidler i Sykehusinnkjøp HF som forhandler frem innkjøpsavtaler for en rekke av legemidlene som benyttes på norske sykehus. Helseministeren ber også foretaket se til våre naboland for hvordan man kan løse miljøutfordringen på feltet:

«De regionale helseforetakene er bedt om å innhente kunnskap fra det pågående arbeidet i Sverige med å utvikle og sette etiske krav knyttet til innkjøp av legemidler for å motvirke slike skadelige», er oppdraget ministeren har gitt til Sykehusinnkjøp HF.

Svenskene med

Den svenske arbeidsgruppen som skal jobbe frem nye miljøkrav i Sverige, ble tidligere i vår utvidet til å inkludere representanter fra Sykehusinnkjøp, fra divisjon sør-øst. Det sikrer at pågående samtaler med den norske industrien og arbeidsmøter med miljøfagsgruppen til Legemiddelforeningen tas med videre inn i det svenske arbeidet for harmonisering.

På møtet i Oslo bekreftet prosjektleder for det svenske arbeidet at de ønsker å utvide dette til å bli et nordisk kravsett.

(Kilde: sykehusinnkjop.no)