Cxense Display

Norge best i Europa på kreftoverlevelse

Rundt

30.000 personer rammes årlig av kreft, og belastningen er stor, både for

pasientene og deres nærmeste. Helse- og omsorgsministeren er derfor

full av lovord overfor alle dem som har bidratt til de gode resultatene.

– At OECD

i sin siste rapport nå slår fast at vi nå er på topp i Europa og

Norden, hadde ikke vært mulig uten systematisk innsats fra engasjerte

leger og sykehusmiljøer, tøffe prioriteringer og endringer, sier Strøm-

Erichsen, og fortsetter:

– Jeg vil

fortsette å satse tungt på kreftomsorgen både ved økte ressurser, og

nødvendige endringer i sykehusene. Slik kan vi øke overlevelsen

ytterligere.

Selv om vi er best i Europa i denne undersøkelsen, så skal

vi bli enda bedre.

For

tarmkreft ligger vi godt over gjennomsnittet av OECD landene og foran

våre naboland, for brystkreft er vi best i Europa og for livmorhalskreft

er Norge best i verden.

– At vi

nå er i Europatoppen er en vesentlig forbedring. Forrige OECD rapport i

2009 viste at Norge lå på nivå med gjennomsnittet av sammenlignbare

land og etter Sverige og Finland. Nå er vi på topp, og jeg vil gjerne få

rose alle dyktige fagfolk som har oppnådd så gode resultater, sier

helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm- Erichsen.

Samtidig

peker statsråden på betydningen av at behandlingen av kreftpasienter

skjer så raskt som mulig. Regjeringen har nylig gått ut med en

målsetting om at behandling for 80 prosent av kreftpasientene skal

starte innen 20 virkedager.

– Rask

behandling kan gjøre at resultatene blir enda bedre, men like viktig er

det at rask og effektiv behandling bidrar til å redusere frykt og

usikkerhet og gir en bedre opplevelse for pasientene.