Norge bruker mest på helse i Europa

OECD-rapporten, som ble offentliggjort tirsdag, tar for seg helsetilstanden i EUs 27 medlemsland, Tyrkia og de tre EØS-landene Norge, Sverige og Island.

Overvektige  

Rapporten slår fast at mer enn halvparten, 50,1 prosent, av voksne i de 27 EU-landene nå er overvektige. Av dem igjen er 15,5 prosent det som betegnes som sykelig overvektige.De som regnes som overvektige, har en BMI eller kroppsmasseindeks på mellom 25 og 30, mens de som betegnes som «obese» eller sykelig overvektige, har en BMI på over 30.

Doblet seg

Tallet på dem som regnes som sykelig overvektige, har mer enn doblet seg på 20 år i de fleste EU-landene. På en tabell der også Norge er med, går det fram at 10 prosent av befolkningen i Norge regnes som sykelig overvektige, 11 prosent av mennene og 10 prosent av kvinnene. Av de europeiske landene er det bare i Romania, Sveits og Italia at det er færre sykelig overvektige.

Landet med fleste sykelig overvektige er Storbritannia, der 25 prosent av kvinnene og 24 prosent av mennene har en BMI på over 30.

OECD-tallene viser også at et av sju barn i EU nå er overvektige. Mer enn et av fem barn i Sør-Europa veier for mye.

Kostbart

De dystre tallene til tross har gjennomsnittlig levetid i de 27 EU-landene økt betraktelig. Gjennomsnittlig levealder for menn i EU var i 2005?07 74,3 år, mens den var 80,8 år for kvinnene. Det er en økning på tre år for kvinner og to år for menn i løpet av de siste ti årene.

Tall Statistisk sentralbyrå offentliggjorde mandag, viste at forventet levealder her i landet nå er knapt 79 år for menn og 83 år for kvinner.

OECD-rapporten tar også for seg hvilke sykdommer som tar flest liv. Rundt 40 prosent av alle dødsfall i Europa i 2008 skyldtes hjerte- og karsykdommer, mens 26 prosent skyldtes kreft.

Rapporten en et nyttig redskap for myndighetene. Den viser hvor hovedutfordringene ligger, sier John Dalli, EUs kommissær for helse- og forbrukerpolitikk, til nyhetsbyrået Reuters.

 

(NTB)