”Norge et foregangsland på e-helse”

”Målet er at Norge innen 2025 blir det ledende landet i Europa innen e-helse. Helseteknologi kan bli en ny næring.”

Statsministerkandidat Jonas Gahr Støre: – Norge har de beste  forutsetningene for å skape en ny næring innenfor digital helseteknologi. (Foto: Arbeiderpartiet)

– Den digitale revolusjonen kan skape nye jobber og næringer i skjæringspunktet mellom privat og offentlig sektor. Alt som kan digitaliseres, vil digitaliseres, også i offentlig sektor. Derfor er det viktig at politikere og næringsliv samarbeider tettere, fremholder statsministerkandidat Jonas Gahr Støre. Som eksempel trekker han fram digital helseteknologi.

Stor valgkampsak

Nettopp helseteknologi kjører Jonas Gahr Støre fram som en av de store valgkampsakene for Arbeiderpartiet. Allerede i sin landsmøtetale på forsommeren formulerte han sin visjon, og har siden fulgt opp blant annet i et intervju med Dagens Næringsliv: – Statsministeren må selv ha e-helse- og teknologiforståelse.

– Utvikling og fremgang innenfor e-helse krever samarbeid mellom de teknologiske bedriftene og offentlig sektor, blant annet i sykehusene og i kommunene. Bedriftene har behov for tilgang til helsedata, og til utprøving i sykehusene.

”Pasientdata er en gullgruve”

Støre mener Norge har en unik mulighet til å slå seg opp innenfor e-helse og helseindustri fordi vi har et tvers igjennom offentlig helsevesen. – Offentlig eierskap til pasientdata er en gullgruve for fremtidens arbeidsplasser, fremholdt Støre overfor DN

Helseteknologi er altså det gode eksemplet: – Intelligente maskiner kan redde mange liv om kort tid.  Det er tilbud vi skal ha på våre felles sykehus. I Norge skal vi fortsatt gjøre det nye og det beste tilgjengelig for alle, rik og fattig.

Helseteknologi ny næring

Støre mener Norge er ett av de landene i verden som har de beste  forutsetningene for å skape en ny næring innenfor digital helseteknologi.

– Vi har noen svært dyktige e-helsemiljøer allerede. Vi har noen av verdens beste helseregistre. Vi er blant de ivrigste i verden til å samle inn helsedata om oss selv. Vi skal ta vare på personvernet, utvikle ny banebrytende behandling og skape grunnlaget for en ny næring i Norge. Vi kan bli en pionernasjon innen kunstig intelligens og helse, sier Støre.

Krever samarbeid

Derfor vil Støre som statsminister invitere lederne for de store teknologiaktørene til en ambisiøs satsing i Norge.