Norge har færrest tenåringsaborter i Norden

FÆRRE: Stadig færre tenåringer tar abort. Foto: Yayimages.com

Tallet på aborter blant 15-19-åringer i Norge har aldri vært lavere enn i 2017.

Det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.

Norge og Finland har de laveste abortratene i denne aldersgruppa i Norden, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

De siste årene har aborttalene i Norge vært historisk lave, og de falt enda mer i 2017. Ifølge FHI skyldes det en markant nedgang i antallet uønskede svangerskap blant kvinner under 25 år. Nedgangen er nesten like stor blant de mellom 20 og 24 år som for de mellom 15 og 19 år.

– Ungdomskullene etter 2006 har blitt bedre til å beskytte seg mot uønsket svangerskap. Blant annet har man sett en endret prevensjonsbruk. De tar den atferden med seg inn i voksenlivet, sier overlege Mette Løkeland i Abortregisteret ved Folkehelseinstuttet.

Fra 2016 til 2017 var det en nedgang blant tenåringer fra 7,6 til 6,3 aborter per 1000 kvinner. Tallet på avbrudd blant tenåringer går stadig ned og er nå det laveste siden Abortregisteret ble opprettet i 1979. Denne trenden forflytter seg etter hvert oppover i aldersgruppene.

Les mer hos Folkehelseinstituttet

(Kilde: Folkehelseinstituttet)