Norge lanserer forskningssamarbeid om global helse

For å oppnå bedre helse for alle, må kampen stå i andre fora enn tradisjonelle helsefora. Helseperspektivet må inn på den utenrikspolitiske agendaen når vi drøfter blant annet handel, menneskerettigheter, humanitær innsats og fredsbygging, sa Støre.
Det nye forskningssamarbeidet omfatter foruten Norge også forskningsinstitusjoner i USA, Brasil, Sør-Afrika og Indonesia.
Vi trenger mer kunnskap om hvordan utenrikspolitikken påvirker helsespørsmål og hvilke metoder vi skal ta i bruk for å fremme globale helseløsninger i internasjonal politikk, mener Støre.
Forskningsprosjektet skal analysere og dokumentere hvordan utenrikspolitiske prioriteringer påvirker helse, og hvordan staters globale helseengasjement påvirker utenrikspolitikken.
Epidemier som sars og svineinfluensaen har minnet oss om at nasjonale grenser ikke gir noen beskyttelse mot globale helsetrusler og at nasjonale interesser og økonomi henger sammen med den globale helsetilstanden, sier Støre.
Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Fridtjof Nansens Institutt og Senter for utvikling og miljø deltar fra norsk side i det nye forskningssamarbeidet.
(NTB)