Norge på verdenstoppen i akutt hjerte-lunge-redning

82 prosent av akuttpasientene mottok hjerte-lunge-redning før ambulansen kom.

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Det skriver Helsedirektoratet.

På nasjonalt nivå ble det i 2016 startet hjerte-lunge-redning før ambulansen ankom hos 82,6 prosent av pasientene. Dette viser at Norge er på verdenstoppen i publikumsinitiert hjerte-lunge-redning. Andel pasienter hvor det ble startet hjerte-lunge-redning før ambulansen ankom var høyest i Helse Midt-Norge (85 prosent) og lavest i Helse Vest (73,8 prosent).

Tilsammen ble det registrert 2717 pasienter med hjertestans utenfor sykehus i 2016. Av disse ble 802 (29,5 prosent) brakt til sykehus med egen hjerterytme. De regionale forskjellene varierer fra 30,7 prosent i Helse Sør-Øst til 24,3 prosent i Helse Nord.


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet