Norsk luftambulanse kutter førstehjelp i skolen

– Opplegget til Norsk luftambulanse var veldig bra. Da fikk

alle elevene en treningsdukke pluss en dvd til odel og eie. Det gjorde at

elevene syntes det var spennende og lærerikt. Nå blir det bare til at vi

snakker om førstehjelp. Vi har puttet det inn under naturfag. Men det sier seg

selv at ren teori en time eller to ikke er tilstrekkelig hvis du faktisk skal

utøve førstehjelp i en reell situasjon, sier rektor Hanne Grønn Larsen ved

Ullevål skole i Oslo.

Kommunikasjonssjef i Norsk luftambulanse, Marte Ramborg,

synes det er leit at de ikke har råd til dette lenger.

– Norsk luftambulanse er en frivillig organisasjon som har

brukt rundt 14 millioner kroner i året på prosjektet. I år har vi vært nødt til

å prioritere hardere og mer rettet mot luftambulanse, som er vårt oppdrag. Vi

skulle selvfølgelig helst hatt midler til begge deler, men det er umulig uten

statlig finansiering, sier Ramborg til VG.