Norsk teknologi innen kreftdiagnostikk gir betydelig bedre behandling av blærekreft

Undersøkelsen ble presentert på den europeiske urologikongressen i Stockholm den 19. mars.
Oppdager mer kreft og gir mindretilbakefall
Photocures Hexvix®-teknologi gjør at kreften lyser rødt mot en blå bakgrunn, noe som gjør at kirurgene oppdager kreft som ikke er synlige med standardmetoden hvitt lys. Denne metoden resulterer i at kirurgen lettere finner den farligste kreftformen (carcinoma in situ, CIS) som ligger flatt mot blæreveggen. Undersøkelsen dokumenterer at 32 prosent flere pasienter med CIS-svulster blir oppdaget med bruk av Hexvix i forhold til hvitt lys.
Photocures undersøkelse viser videre at pasienter som behandles med Hexvix har 22 prosent mindre tilbakefall enn de som behandles med standardmetoden hvitt lys.
Viktig studie
– Dette er en studie som har blitt imøtesett med stor interesse av det norske og internasjonale urologiske miljøet. Den viser at blærekreftpasienter nå har tilgang til en mer effektiv behandlingsmetode sier leder i Norsk Urologisk Forening dr. "Bookmark:Rolf Høgetveit Hagen.
-Det er dokumentert i flere studier at om lag 45 prosent av blærekreftpasientene opplever at kreften kommer tilbake etter første operasjon. En av de viktigste årsakene til den høye tilbakefallsprosenten er at man ikke finner – og får fjernet – alle kreftsvulster ved den første operasjonen. Det nye med denne studien er at den for første gang dokumenterer at flurosenscystoskopi gjør det lettere å oppdage blærekreft, men også reduserer tilbakefallet, og dermed gir pasientene en bedre behandling, sier Hagen.
-Hvert år får om lag 1250 mennesker i Norge blærekreft. Dette plasserer blærekreft som den fjerde hyppigste kreftformen blant menn etter prostata, lunge- og tykktarmskreft. For 20-25 prosent er dette en livstruende sykdom, de resterende pasientene må gjennomgå et livslangt kontrollopplegg med tilbakefall og årlige operasjoner, sier Hagen.