Cxense Display

Norske helsemyndigheter er forberedt på svineinfluensa

På grunn av sprikende informasjon fra USA og Mexico er det foreløpig vanskelig og sin noe sikkert om hvor lett viruset smitter. Svineinfluensa er et nytt virus. Situasjonen er alvorlig fordi det ser ut til å smitte mellom mennesker, men er i dag ikke klart om dette vil utvikle seg til en verdensomspennende epidemi (pandemi).
– Norge er godt rustet til å møte en eventuell pandemi. Vi har forberedt oss med lagre av legemidler og planer for å håndtere en slik situasjon. Alle som eventuelt blir syke vil få nødvendig legehjelp og nødvendige legemidler, sier Hanssen.

Han oppfordrer alle til å følge de anbefalingene om vanlig hygienetiltak som finnes på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Helsemyndighetene har kjøpt og holder et lager av Tamiflu for å kunne behandle de som blir syke ved en pandemi. Lageret dekker ca. 1/3 av befolkningen. Dette tilsvarer den andelen som i verste fall tenkes å bli syke. Virusene som hittil er identifisert er følsomme for de legemidlene er på lager i Norge.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet gir Helse- og omsorgsdepartementet råd i håndteringen av smittevernspørsmål. Disse baserer igjen sine råd på anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og EUs smittevernkontor (ECDC).

Norske helsemyndigheter har tidligere gjennomført flere tiltak mot pandemisk influensa, i tråd med anbefalingene fra WHO og EU.

Nye tiltak fra norske helsemyndigheter

Med bakgrunn i denne situasjonen har norske helsemyndigheter varslet helsetjenesten om hvordan de skal håndtere pasienter som har besøkt berørte områder, og som får symptomer på influensa.

– Folkehelseinstituttet gir løpende oppdaterte råd til reisende og de som oppholder seg i berørte områder. Norske myndigheter følger her internasjonale anbefalinger, WHO har foreløpig ikke funnet grunn til å innføre reiserestriksjoner.
– Helsemyndighetene gjennomgår nå legemiddelsituasjonen. Lagrene av legemidler mot virus og antibiotika er gjennomgått og lagrene vil bli supplert.
– Helsemyndighetene vil i løpet av dagen be helsetjenesten på alle nivåer om å gjennomgå sine beredskapsplaner. I løpet av dagen i dag sendes det ut midlertidige veiledere både til kommunehelsetjenesten og til spesialisthelsetjenesten.

– Helsedirektoratet pålegger nå leger og annet helsepersonell varslingsplikt ved mistanke om svineinfluensa.
– Helse- og omsorgsdepartementet vil, i løpet av uken, kalle inn de andre departementene for å informere om situasjonen og for å sikre at de andre departementene og andre viktige samfunnsaktører har gjennomført sektorvise planer.