Ny avtale om transport av laboratorieprøver er inngått

Norske sykehus har inngått en transportavtale for laboratorieprøver med Posten Norge AS, som erstatning for A-postordningen som faller bort ved nyttår. 

Artikkelen er skrevet av Sykehusinnkjøp HF:

Etter at det ble klart at A-postordningen blir avviklet ved nyttår, har Sykehusinnkjøp HF jobbet med å få på plass avtale om alternativ transport av laboratorieprøver fra legekontorer til sykehusene.

Administrerende direktør Kjetil Istad i Sykehusinnkjøp HF.

Siden det er relativt kort tid til A-postordningen forsvinner, har det vært en prioritert oppgave å få på plass en avtale som sikrer denne transporten.

På vegne av de regionale helseforetakene har Sykehusinnkjøp forhandlet frem en avtale med Posten Norge AS, som sikrer rask levering av prøvene, uavhengig av hvor i landet de er tatt. Avtalen sikrer også utkjøring lørdager, slik at blodprøver som sendes fredag vil ankomme laboratoriene neste dag.

– Det har vært viktig for oss å få denne avtalen på plass i god tid før nyttår. Posten Norge AS skal nå levere laboratorieprøver til et fornuftig prisnivå, noe vi er godt fornøyd med, sier administrerende direktør Kjetil Istad i Sykehusinnkjøp HF.

«Bedriftspakke ekspress over natten»

Prosjektleder Vanjeet Chatwal i Sykehusinnkjøp HF orienterer om den nye transportavtalen under en samling på Gardermoen.

Tjenesten helseforetakene nå kjøper fra Posten Norge AS heter «Bedriftspakke ekspress over natten». Som det ligger i navnet, sikrer ordningen en rask levering av prøvene, og blir dermed et like godt tilbud som A-postordningen er i dag.

I avtalen Sykehusinnkjøp nå har fremforhandlet, er prisen for sendingene den sammen over hele landet.

– Selve prisen er forhold mellom avtalepartene, men avtalen sikrer at nå at sykehusene kan begrense sine kostnadsøkninger når A-postordningen avvikles ved nyttår, sier Istad.

Samling for operativt personell

Ettersom det er kort tid til den nye transportavtalen skal tas i bruk, legges det nå inn ressurser i opplæringen av de ansatte ved sykehusene og legekontorene. Mandag denne uka var enhetsledere og operativt personell fra laboratorier ved sykehus over hele landet samlet på Gardermoen for å starte jobben med overgangen fra A-post til Ekspress over natten.

Einar Nilsen i Posten Norge AS orienterte personell fra sykehuslaboratoriene om hvordan de kan bruke tjenesten “Ekspress over natten”.

På møtet ga prosjektleder Vanjeet Chatwal en gjennomgang av bakgrunnen for avtalen, og de praktiske sidene med gjennomføringen. I tillegg var Posten Norge AS til stede for å gå gjennom hvordan brukerne går frem for å bestille Ekspress over natten-sendingene.

Posten vil også i tiden som kommer ha tilgjengelig lokale representanter ute i alle helseregionene. Disse vil bistå lokalt helseforetakene med å orientere personell ute på legekontorene landet rundt om hvordan avtalen skal brukes.

Avtalen med Posten Norge AS trer i kraft 1. januar 2018.

 

 


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet