Ny behandlingslinje ved Sunnaas sykehus HF

 

Arbeidet med den nye behandlingslinjen er et samarbeid mellom de fremste institusjonene på dette området i Norge og internasjonalt, og i nært samarbeid med både brukerrådet og brukerorganisasjonene ved Sunnaas sykehus HF.
Målgruppe

Målgruppen er pasienter med såkalte "nevromuskulære lidelser" – sjeldne sykdommer som rammer muskler, perifere nerver og de motoriske forhornsceller i ryggmargen.

Internasjonalt nivå

Sunnaas sykehus HF har i mange år hatt tilbud for denne pasientgruppen. Imidlertid har ikke denne gruppen fått den oppmerksomhet og utdypede tilbud den fortjener her i landet, noe ikke minst Foreningen for Muskelsyke i Norge har påpekt. Her har Norge hatt mye å lære fra utlandet, og den systematiske tilnærmingen man blant annet har hatt i Danmark, hvor Muskelsvindfonden har utviklet Bricklessenteret.

Sunnaas sykehus HF har derfor tatt initiativ til å oppgradere tilbudet for å komme på linje med de beste institusjonene på internasjonalt nivå. Foretaket utvikler et internasjonalt nettverk knyttet til disse sykdommene, og samarbeider om å lage forskningsprogrammer for kartlegging, behandling og rehabilitering av nevromuskulære lidelser. Det er fortsatt en vei å gå før vi er helt fremme, men når klinikken nå åpner behandlingslinjen, er dette et tegn på at vi er på god vei.

– Brukerutvalget ved Sunnaas sykehus HF er positive til at det nå kommer et tilbud til denne gruppen, sier leder Bjørn Moen. – Vi vil samtidig påpeke viktigheten av samhandling med de stedene hvor kompetanse på dette vanskelige faget finnes. Først og fremst NMK, som er et Nasjonalt kompetansesenter, men også Rikshospitalet og Haukeland. Det er ofte samhandlingen med disse tre som ofte gir brukeren rett diagnose, og Sunnaas sykehus HF vil være for mange brukere det eneste sted i Norge man kan få rehabilitering som er tilpasset den enkeltes diagnose.