Ny behandlingsrunde før eventuell navneendring

Navnet Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse forkortet til FSTL, forteller hva forumet var den gangen det ble opprettet. Gjennom årene har forumet blitt utviklet mer i retning av et forum for sykehusteknikk, og med mindre fokus på lederne.

Ønsker å samle flere

– Vi ønsker å samle personer som arbeider med – og har engasjement for våre fagområder. I arbeidet med å samle flere fra vår målgruppe oppleves ordet ”ledelse” i navnet vårt noen ganger som et hinder. Styret ønsker derfor å gjøre en navnetilpasning – uten å endre profiler og logoen, sa styreleder Vidar Smalås.

To nye alternativer

Generalforsamlingen fikk seg presentert to nye forslag. Forkortelsen FSTL er gjennom mange år etablert som et begrep, og begge forslagene skulle beholde FSTL-begrepet samt det nye foreningsnavnet.

De tre alternativene som ble lagt frem var:

* Beholde dagens navn.

* FSTL – Forum for Sykehusteknikk og Ledelse.

* FSTL – Forum for Sykehusteknikk.

Må ha mer tid

Representantene ga uttrykk for at dersom man droppet ”ledelse”, ville det også kunne oppfattes som ekskluderende. Andre mente at ensidig fokus på sykehusteknikk var for snevert, og at eiendomsforvaltning på en aller annen måte burde med i et nytt navn. Det var enighet om at man trengte mer tid på en eventuell navneendring, og styret som valgte å trekke sitt forslag skal nå arbeidere videre med saken.

Skal øke medlemstallet

En viktig oppgave for FSTL fremover, er å øke medlemstallet. Foreningen skal ha en tydelig profil, og en navneendring skal gjøre det enklere å få utvidet målgruppen. FSTL skal markedsføres som en forening som kan være et springbrett for å heve sin kompetanse inn i den tekniske sykehus-hverdagen, og det skal vurderes innføring av personlig medlemskap som alternativ til HF-medlemskap.

Følgende områder vil ha økt fokus: Sykehusingeniørutdanningen, bedre kontaktlister, FSTL om høringsinnstans og veiledninger. Man skal også se på opprettelse og utvikling av en seniorgruppe.

Gjenvalg av styret

Tre styremedlemmer var denne gang på valg. Samtlige ble enstemmig gjenvalgt.

Styret består nå av Vidar Smalås (styreleder), Bjørn Ringen (sekretær), Alf Jørgensen (kasserer), Marius Strand og Kristian Brandseth (begge styremedlemmer).

Til Østfold

Neste årsmøte skal arrangeres i Østfold. Det skal bli spennende idet det nye Østfoldsykehuset på Kaldnes ved Sarpsborg tas i full bruk i november i år, og det legges selvsagt opptil besøk og befaring av sykehuset og de tekniske anleggene.