Ny blodprøve kan avsløre 13 typer kreft

Japanske forskere har utviklet en ny test som kan finne 13 ulike typer kreft i en dråpe blod.

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Dette er første gang det er mulig å sjekke flere typer kreft samtidig, skriver NRK Viten. Testen kan blant annet finne ut om pasienten har prostatakreft, tarmkreft eller brystkreft.

Forskerne har tatt utgangspunkt i mikroRNA, som er et stoff som cellene skiller ut i blodet. Kreftceller skiller ut mikroRNA som er spesifikt for sin type kreft. Dermed er det mulig å gjenkjenne krefttyper ut fra disse stoffene. Skriver NRK.

Sigbjørn Smeland, professor og klinikksjef ved Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus synes den nye forskningen er spennende, men understreker at om en slik blodprøve skulle indikere kreft, så må man i tillegg følge opp med undersøkelser og vevsprøve for å sette kreftdiagnosen. Han advarer også mot overdiagnostisering.

Les mer om saken på NRK Viten


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre