Cxense Display

Ny direktør i Helse Sør-Øst

Vi er svært godt fornøyd med at Peder Kristian Olsen har

takket ja til jobben. Helseregionen står foran en spennende utvikling og har

viktige oppgaver for å sikre enda bedre kvalitet og pasientsikkerhet i

tjenesten, sier styreleder i Helse Sør-Øst RHF, Per Anders Oksum. Han mener Peder Olsens evne til samarbeid,

dialog og åpenhet blir viktig i det videre arbeidet.

– Det er mange viktige oppgaver framover, men det aller

viktigste for meg vil være å arbeide for å bedre kvaliteten og

pasientsikkerheten. I de siste årene har det vært lagt mye arbeid i funksjons-

og oppgavefordeling, organisering og struktur. Nå setter vi fokus på innholdet

i tjenestene, sier Olsen.

– Vi vet at det fortsatt er uløste utfordringer og mangler

som pasienter og medarbeidere opplever som svært vanskelige. Vi vet at noen

pasienter venter for lenge på behandling, og at noen ikke blir innkalt til

behandling eller kontroll når det er lovet. Vi vet også at helt nødvendige svar

på prøver og undersøkelser ikke alltid kommer til rett sted til rett tid. Dette

krever åpenhet om feil og mangler, nitidig arbeid med sikkerhet og kvalitet for

pasientene og det krever også en digital fornying i sykehusene. For at vi skal lykkes med dette arbeidet

forutsetter det ikke minst en bred medvirkning og involvering av medarbeidere

og ledere i hele organisasjonen. Dette er oppgaver jeg gleder meg til å

videreføre, og vi kan ikke gi oss før vi har fått det til, sier Peder Olsen.

Peder Olsen har vært konstituert i stillingen som

administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF siden november 2012. Han har bred

ledererfaring gjennom flere år, blant annet som direktør ved tidligere

Sentralsjukehuset i Hedmark og Sanderud sykehus. Peder Olsen kom til Helse Øst

i 2003 og har blant annet vært styreleder i flere helseforetak i Helse Øst og

Helse Sør-Øst.

– Vi har hatt flere aktuelle kandidater i ansettelsesprosessen.

De regionale helseforetakene kan vise til gode resultater på mange områder, og

stillingen som administrerende direktør i Helse Sør-Øst mener jeg er en av

Norges mest interessante og utfordrende lederstillinger. Jeg er derfor glad for

at Peder Olsen har takket ja til jobben. Han har lang erfaring og kjennskap til

flere sider ved spesialisthelsetjenesten. Han søker dialog og samarbeid mellom

medarbeidere, ledere og andre aktører på ulike nivå av helsetjenesten. Det

mener jeg er viktig for å møte den utvikling og endring som fortsatt er

nødvendig i Helse-Norge, sier Oksum.