Ny doktorgrad: Helseeffekter av PAH-orbindelser i dieseleksos

Ulike befolkningsundersøkelser har vist at luftforurensning og dieseleksos har en sammenheng med økt risiko for lungekreft og flere andre lungerelaterte sykdommer.

Det har i den senere tid vært stor interesse for å finne ut av hvorfor dieseleksospartikler kan gi slike uønskede helseeffekter. Dieseleksospartikler inneholder svært mange ulike forbindelser (deriblant PAH og nitro-PAH) som kan skade arvematerialet (DNA) i cellene, og derved føre til permanente skader (mutasjoner).

Celler i luftveiene som får slike arvelige skader kan danne forløpere til kreftceller. Foruten at forbindelser som finnes på dieseleksospartikler kan skade DNA, kan de sammen med partikkelen selv også ha andre viktige sykdomsfremkallende egenskaper. Slike egenskaper kan være evnen til å drepe celler og utløse betennelsesreaksjoner.

 

Funnene i Nana Asare?s avhandling:Differential mechanisms of cell death induced by nitro-polycyclic aromatic hydrocarbons?, bidrar til forståelsen av hvordan balansen mellom overlevelsessignaler og dødssignaler i en celle som har fått DNA-skader, vil kunne være helt avgjørende for det mutagene potensialet av skaden. Hvis celler med for mye DNA-skader overlever, vil dette kunne resultere i en økt sjanse for mutasjoner som kan danne forløpere til kreftceller.

*) PAH = Polysykliske aromatiske hydrokarboner