Ny DPS på Lillehammer

 

-Samlokaliseringen viser at dette er en integrert del av spesialisthelsetjenesten, og ikke lenger en særomsorg, sa divisjonsdirektør Solveig Brekke Skard, som fikk lederen av Mental Helse i Oppland Lillian Marianne F. Setter og lederen av LPP i Gudbrandsdalen Dag Morken med seg til å klippe den røde snoren som markerte selve åpningen.
Prosjektet, som har kostet 93 millioner kroner, omfatter foruten nybygget også rehabilitering av 2100 kvadratemeter med lokaler for dagbehandling og poliklinikk.