Ny kortidsenhet for unge rusmiddelavhengige

 

Avdelingen har ansvaret for behandling av unge rusmiddelavhengige og bygger nå opp et differensiert tilbud med langtids og korttids døgntilbud, dagbehandling, poliklinikk og ACT-team (Assertive community treatmet/ambulante tjenester eller oppsøkende behandling).
Kortidsenheten vil ha et tverrfaglig behandlingstilbud og vil ved hjelp av mentaliseringsbaserte tilnærminger og familie- og nettverksarbeid rette et spesielt fokus mot relasjoner – mellom pasienter og behandlere og pasientens relasjoner til familie og venner.
Enheten er lokalisert på Gaustad.