Cxense Display

Ny kortidsenhet for unge rusmiddelavhengige

 

Avdelingen har ansvaret for behandling av unge rusmiddelavhengige og bygger nå opp et differensiert tilbud med langtids og korttids døgntilbud, dagbehandling, poliklinikk og ACT-team (Assertive community treatmet/ambulante tjenester eller oppsøkende behandling).
Kortidsenheten vil ha et tverrfaglig behandlingstilbud og vil ved hjelp av mentaliseringsbaserte tilnærminger og familie- og nettverksarbeid rette et spesielt fokus mot relasjoner – mellom pasienter og behandlere og pasientens relasjoner til familie og venner.
Enheten er lokalisert på Gaustad.