Ny metode for å oppdage blodforgiftning raskt

I akuttmottaket i Sykehuset Østfold har de tatt i bruk nye arbeidsmetoder og nye skåringsverktøy for å kunne oppdage blodforgiftning raskt og starte behandling.

Fagutviklingsrådgiver Camilla Amundsen forteller at de hadde en antagelse av at pasienter med blodforgiftning ikke ble tidlig nok identifisert eller fikk behandling med antibiotika innen 60 minutter, slik nasjonale retningslinjer beskriver. De mistekte dessuten at skåringsverktøyet som ble brukt fanget for bredt, og ikke spesifikt nok, forteller hun på nettsidene Sykehuset Østfold.

Derfor startet akuttmottaket våren 2016 en tverrfaglig arbeidsgruppe med kartlegging av pasientforløpet, og startet forbedringsarbeidet.

– Det viktigste tiltaket er tidlig identifisering av blodforgiftning. Vi har tatt i bruk skåringsverktøyet qSOFA (Quick Sequential Organ Failure Assessment) som er en rask måte å identifisere pasienter det haster mest med, sier Amundsen.

QSOFA har tre kriterier: Respirasjonsfrekvens, blodtrykk og mental status. Utslag på to eller flere kriterier og mistenkt infeksjon, betyr at pasienten kan ha organsvikt. Da skal lege raskt tilse pasienten.

Sykehuset Østfold har i tillegg valgt å inkludere pasienter med ett positivt kriterie og en venøs laktat over 2, som er en blodprøve som viser at vevet får for lite oksygen. Som eneste sykehuset i Norge, gis disse pasientene per definisjon, positiv qSOFA. Dette har medført at omkring 30 prosent flere pasienter har fått rask diagnostikk og antibiotikabehandling, skriver sykehuset.

Les mer på nettsidene til Sykehuset Østfold


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Lagre

Lagre

Lagre