Cxense Display

Ny nasjonal anskaffelse av oksygenkonsentrator gir bedre pasienthverdag

Gjennom en ny nasjonal anskaffelse av oksygenkonsentratorer får nå norske pasienter tilgang til nye og moderne bærbare oksygenkonsentratorer. Anskaffelsen er gjennomført av Helseforetakenes innkjøpsservice (HINAS) for de regionale helseforetakene. En oksygenkonsentrator produserer oksygen fra luften og brukes av pasienter som trenger kontinuerlig og langvarig ekstra oksygentilførsel, for eksempel pasienter med alvorlig kols.

Økt livskvalitet

Anskaffelsesprosessen ble ledet av fagpersoner fra samtlige norske regionale helseforetak. Målet var å dekke de fleste oksygenbrukerenes behov, og leverandører fikk levere tilbud innenfor kategoriene bærbare, transportable og stasjonære oksygenkonsentratorer.

Produktene ble vurdert på pris og funksjonalitet, og etter en nøye evaluering valgte helseforetakene følgende produkter: Inogene One G3 levert av AGA i kategorien bærbare, SimplyGo levert av Philips i kategorien transportable og Perfect O2 og Platinum 9 fra Invacare i kategorien stasjonære.

Norske pasienter får framover levert markedets mest moderne utstyr. I kategorien bærbare oksygenkonsentrator har valget av Inogene One G3 ført til at norske pasienter får en meget lett og stillegående konsentrator, med lang batteritid som gjør den meget egnet for aktive oksygenbrukere. For mange pasienter vil det nye produktet gi en enklere hverdag.

For pasienter som er aktive, men som trenger kontinuerlig oksygentilførsel, er Philips Simply GO et meget godt alternativ. I tillegg vil avtaler med Invacare på flere typer stasjonære oksygenkonsentratorer og oksygenfyllesystem sikre norske pasienter et godt hjemmebehandlingssystem.

– Den bærbare oksygenkonsentratoren vil gi større mobilitet og økt livskvalitet for pasientene. De vil bli mer selvhjulpne og er ikke avhengig av å vente på oksygenleveringer fra sykehuset, sier Kjersti Tollaksen fra Helse Fonna HF, som deltok i prosjektgruppen.

Stor besparelse

Det er første gangen at de regionale helseforetakene har inngått en nasjonal rammeavtale for kjøp av oksygenkonsentratorer. Anskaffelsen har vist at det med nasjonale anskaffelser er mulig å oppnå betydelige besparelser for det norske helsevesenet.

– De nye rammeavtalene gir for eksempel for Inogene One G3 en prisreduksjon på omtrent 40 prosent sammenlignet med tidligere avtaler de norske sykehusene har hatt, sier prosjektleder Tor Einar Pedersen i HINAS.

At hele Helse-Norge nå skal tilby de samme produktene over hele landet gir større forutsigbarhet for pasienter og helseforetakene.

Rammeavtalene om levering av oksygenkonsentratorer gjelder fra 1. mars 2014 til 28. februar 2016, med mulighet for forlengelse i to år. Avtalene har en omtrentlig verdi på 15 millioner kroner i året.