Ny nasjonal avtale på plass

For første gang har norske sykehus gått sammen om en felles innkjøpsavtale for kaffemaskiner, vannautomater og kjøkkenutstyr.

Norske sykehus får nye kaffemaskiner, blant annet av denne typen. (Foto: sykehusinnkjop.no)

Det melder sykehusinnkjop.no. Tidligere har dette utstyret vært kjøpt inn lokalt og regionalt av sykehusene og de regionale helseforetakene. Når Sykehusinnkjøp HF nå for første gang har forhandlet frem en nasjonal innkjøpsavtale, sikrer man at produktene kjøpes inn til bedre vilkår enn tidligere. I tillegg er de gjort en grundig jobb for å sikre at krav til miljø og etisk handel følges på en best mulig måte.

– Dette er et område som egner seg godt til en nasjonal avtale, siden helseforetakene kjøper inn relativt like produkter på dette feltet over hele landet. Med en felles avtale blir det større innkjøpsvolum og vi har dermed oppnådd bedre betingelser, sier prosjektleder Anne Sandanger Time i Sykehusinnkjøp HF, divisjon nasjonale tjenester.

Strenge miljøkrav

For kaffeautomater og kolbetraktere er JDE Professional. I valget av leverandør var det særlig lagt vekt på brukervennlighet og menyutvalg for ulike drikkevarianter. I tillegg er kaffeautomatene ingrediensuavhengige, noe som gjør at sykehusene kan benytte den nasjonale kaffeavtalen i stedet for automatleverandørenes egne, og ofte dyrere, kaffevarianter.

– I anskaffelsen har man også lagt stor vekt på miljøkrav, som blant annet har utelukket innkjøp av ulike typer kapselmaskiner, forteller prosjektlederen.

Må dokumentere arbeidsforhold

På feltet kjøkkenutstyr er Enor AS/Culina valgt som leverandør. I tillegg til å tilby kvalitetsmessig gode produkter, scoret de godt på kravene til etisk handel.

– Vi stiller strenge krav til etisk handel gjennom hele leverandørkjeden. Leverandøren må derfor dokumentere at produksjonen foregår under tilfredsstillende arbeidsforhold og at det ikke benyttes barnearbeid. Når vi inngår en felles nasjonal avtale har vi også større mulighet til å ettergå dette skikkelig, sier Time.

Sikrer rent vann

For området vannautomater er Waterlogic Norge AS valgt som leverandør. De hadde mulighet til å levere vannautomater med god brukervennlighet og med god funksjonalitet for funksjonshemmede. I arbeidet med anskaffelsen har det også vært hentet inn spesialkompetanse på smittevern, for å sikre at vannet holder en kvalitet innenfor drikkevannsforskriften.

– Mange av brukerne på sykehusene er personer med redusert immunforsvar. Derfor har det vært ekstra viktig at vannkvaliteten sikres, sier prosjektlederen til sykehusinnkjop.no.