Ny nasjonal undersøkelse skal forbedre sykehusene

Hvordan er arbeidsmiljøet på jobben din? Er det greit å si fra om kritikkverdige forhold? Er du fornøyd med sjefens innsats?

Undersøkelsen skal kartlegge arbeidsmiljø, pasientsikkerhet og HMS. (Illustrasjonsfoto: yayimages.com)

Snart får ansatte i alle helseforetak mulighet til å svare på denne type spørsmål, gjennom den nye årlige undersøkelsen som har fått navnet ForBedring. Svarene skal brukes til å gjøre spesialisthelsetjenesten enda bedre, skriver Helse Sør-Øst.

Undersøkelsen er et resultat av et nasjonalt samarbeid mellom helseregionene, helseforetakene og pasientsikkerhetsprogrammet, samt Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet.

I februar 2018 sendes undersøkelsen ut til 120 000 medarbeidere i alle helseforetak og institusjoner som driftes eller har avtale med en helseregion eller helseforetak. Spørsmålene i undersøkelsen er delt inn i temaene engasjement, samarbeidsklima, arbeidsforhold, sikkerhetsklima, lederatferd, fysisk miljø og oppfølging.

Les mer om undersøkelsen på nettsidene til Helse Sør-Øst


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

 

 

Lagre

Lagre

Lagre