Cxense Display

Ny rapport fra beregningsutvalget

Beregninger

basert på pasientbehandling og forskning tilsier en svak reduksjon i

produktivitet i forhold til den økte ressursbruken i

spesialisthelsetjenesten. Utvalget ser det som en viktig utfordring å

øke produktiviteten i spesialisthelsetjenesten. Imidlertid kan

kvalitetsforbedring gi inntrykk av lavere produktivitet fordi kostnaden

per behandling da kan øke.

En

nordisk studie foretatt på oppdrag fra BUS og Helse- og

omsorgsdepartementet viser blant annet at Norge har flere sykehus med

akuttfunksjoner enn Danmark, Sverige og Finland når man tar hensyn til

befolkningsgrunnlaget. Studien viser også at det er flere sykehus med

fødetilbud samtidig som det er mer ressurser til ambulansetjenester.

Beregningsutvalget

for spesialisthelsetjenesten gir i sin årsrapport en faglig tolkning av

aktivitets-, kostnads-, og produktivitetsutviklingen i

spesialisthelsetjenesten og i de regionale helseforetakene i 2010.

Rapporten kan leses i sin helhet på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider.