Ny studie viser risikoen ved alternativ kreftbehandling.

Langt høyere dødelighet med alternativ kreftbehandling enn med konvensjonell.

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Kreftpasienter har langt større sjanse for å leve etter fem år om de benytter konvensjonell behandling sammenlignet med alternativ behandling. Det viser en ny studie publisert i Journal of National Cancer Institute, som omtales av Norsk Helseinformatikk.

I studien sammenlignet forskerne kreftpasienter som valgte å bruke alternative behandlingsformer, med kreftpasienter som valgte konvensjonelle behandlinger (f.eks kirurgi, strålebehandling, cellegift og hormonbehandling). Forskerne inkluderte kun personer med en kreftsykdom som ikke hadde spredt seg.

Målet var å finne ut hvor mange av pasientene som levde i minst fem år blant de som valgte alternativ behandling, sammenlignet med de som valgte konvensjonell kreftbehandling.

Sett alle krefttypene under ett, viste resultatene at 78 prosent av de som hadde valgt konvensjonell behandling, levde i minst fem år. For de som valgte alternativ behandling, var tallet 54 prosent.

Dette var en observasjonsstudie, som betyr at resultatene ikke kan bevise at det ene fører til det andre.

Les mer om studien på nettsidene til Norsk Helseinformatikk


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet