Ny væske gir bedre ultralydbilder

Med en nyutviklet væske forbedrer SonoClear ultralydbildene som tas under operasjon av hjernesvulst.

Kirurgen vil med bruk av produktet enklere kunne se grensesnittet mellom tumor- og normalvev, som er svært viktig da total fjerning av svulst – hvis dette kan gjøres trygt – er forbundet med økt overlevelse og økt livskvalitet.

Forbedrer beslutningsgrunnlag under operasjonen gjennom å fjerne støy i ultralydbildet

Operasjon av hjernesvulst utføres med mål om å fjerne mest mulig av svulst, sett opp mot risiko for alvorlige komplikasjoner. Svulsten identifiseres gjennom pre-operativ MR, men på grunn av at vevet flytter seg etter hvert som svulsten fjernes, må̊ kirurgen ta nye bilder underveis i operasjonen, for å kunne på nytt lokalisere tumorgrensene. Ved ultralydveiledet neurokirurgi fylles operasjonshulrommet i dag med fysiologisk saltvann eller Ringer for å få en akustisk kobling mellom ultralydproben og vevet som skal avbildes. Ettersom vann transporterer lyd ulikt fra biologisk vev kan det oppstå støy i bildene, og kan ses som et lyst/hvitt område i bildene. Denne støyen i bildene kan maskere tumor, men også feiltolkes som tumor, og representerer en velkjent utfordring innen ultralydassistert nevrokirurgi.

SonoClear AS har utviklet en væske (fettemulsjon) som fjerner støy i ultralydbildene ved at væskens lydtransporterende (akustiske) egenskaper etterlikner de akustiske egenskapene til normalt hjernevev. Ved å erstatte saltvann eller Ringer fjernes en viktig kilde til støy i ultralydbildene, og gjenværende svulst kan identifiseres langt bedre. Væsken fylles i hulrommet via en forhåndsfylt sprøyte, og fjernes etter bildetakning (etter noen minutter) med skylling og sug.

I ultralydbildene tatt med SonoClear (til høyre i figuren under) elimineres støy i bildet, og den gjenværende tumoren vises tydeligere enn ved bruk av saltvannsoppløsning, slik vist til venstre i figuren under.

Bildene er tatt under en klinisk studie med væsken, og publikasjonen fra studien kan leses her.

Oppfinner Tormod Selbekk

Oppfinnerne bak SonoClear er Tormod Selbekk, tidligere forskningsleder ved Sintef (Avdeling for helse og gruppe for Medisinsk teknologi) og Professor Geirmund Unsgård, tidligere avdelingssjef Nevrokirurgisk avdeling og klinikksjef Nevroklinikken, St.Olavs hospital.

Teknologien er et resultat av ti år med tett samarbeid mellom klinikere og teknologier, som en del av det Nasjonale kompetansesenteret for ultralyd og bildeveiledet behandling etablert i Trondheim.

Utvider mulighetene for bruk av ultralydteknologi i kirurgi

Utviklingen av væsken har også ledet til identifisering av andre kliniske bruksområder for teknologien.

– Vi arbeider med flere mulige kliniske anvendelsesområder, forteller daglig leder i SonoClear, Halvor Celius.

Daglig leder i SonoClear, Halvor Celius.

– Med støtte fra Regionalt forskingsfond og i samarbeid med SINTEF undersøker vi nå om vår teknologi også kan benyttes innen åpen hjertekirurgi. Celius trekker frem fordelene med ultralyd innenfor kirurgi, og at det kan ha et stort uforløst potensial som verktøy også underveis i operasjonen.

– Teknologien har kommet så langt at bildekvaliteten ved ultralyd er blitt svært god og den gir kirurgen informasjon i reell sanntid. Ultralyd er også en kostnadseffektiv teknologi, trekker Celius frem.

Et initiativ igangsatt er etableringen av et globalt treningsprogram for nevrokirurger, frontet av med-gründer Prof. Geirmund Unsgård. Formålet er å bidra til utvikling av kunnskap og kompetanse av bruk av ultralyd innenfor nevrokirurgi, og vise potensialet teknologien har, også som et «rimeligere» alternativ i områder i verden med lavere kjøpekraft enn de mest utviklede økonomiene. Det første kurset finner sted i Mumbai i slutten av 2019, og det andre er planlagt i Pretoria i Sør-Afrika.

Internasjonal lansering i 2020 og 2021

Neste steg på veien mot lansering i markedet er en multisenterstudie i Europa, som skal igangsettes første halvår 2020. Multisenterstudien skal foregå hos klinikker i Tyskland, Italia og Tsjekkia, med formål om å kvalifisere til en endelig CE-merking for lansering i Europa. Selskapet arbeider for å lansere produktet i USA allerede i andre halvdel av 2020. – Produktet vi utvikler er det eneste i sitt slag, og vi gleder oss veldig over de positive signalene vi får fra det medisinske miljøet, sier Celius. Dette er jo også en kostbar utviklingsprosess, og vi må få takke våre investorer og Innovasjon Norge for viljen til å satse på oss.

Artikkelen sto på trykk i HMT 4/2019