Cxense Display

Nye Aker, viktig for Oslo

Det er

viktig at sykehusene i Oslo, Akershus universitetssykehus, Sunnaas

sykehus og Oslo kommune samarbeider om å bygge opp helsetilbudene på nye

Aker.

Vi vil

bygge opp tilbud for dem som trenger hjelp til å leve med kroniske

sykdommer, livsstilssykdommer, for dem som trenger rehabilitering og for

de sykeste eldre. Nye Aker vil bli viktig for å få på plass styrkede

helse- og omsorgstjenester for befolkningen i Oslo, sier helse- og

omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Oslo

universitetssykehus har allerede etablert et eget prosjekt for tilbudene

sykehuset ønsker å videreføre på Aker. Sykehuset ønsker blant annet å

etablere tilbud til pasienter som trenger fortsatt oppfølging i

sykehuset, men som ikke har behov for omfattende akuttberedskap.

Helsetjenestene på nye Aker vil blant annet bestå av:

?Tilbud om lindrende behandling (palliasjon).

?Distriktspsykiatrisk senter (DPS).

?Dagkirurgisenter for Oslo universitetssykehus.

?Spesialisert tverrfaglige rusbehandling.

?Rehabiliteringsenhet

?Intermediærenhet

?Rusakutten

?Minoritetshelse

Sammen

med Oslo kommune vil nye Aker være en samhandlingsarena som kan gi et

fremtidsrettet helsetilbud for Oslos befolkning i krysningen mellom

spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Sunnaas

sykehus og andre med omfattende rehabiliteringskompetanse ønsker å være

med på å utvikle på Aker. Dette legger i sum til rette for etablering av

et spennende faglig tilbud innen rehabilitering. Målet er å få

pasientene på beina igjen, klare til å flytte hjem og takle dagliglivet.

Nye

Aker vil gi alle Oslos innbyggere, uavhengig av sykehusområde, et bedre

helsetilbud og de ansatte muligheter til å tilegne seg ny kunnskap og

kompetanse. Dette vil bli et tilbud for fremtiden, sier helse- og

omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.