Nye avtaler gir gevinst på 80 millioner

Med fire nye nasjonale innkjøpsavtaler på plass har divisjon nasjonale tjenester i Sykehusinnkjøp HF allerede sikret helseforetakene gevinster på 80 millioner kroner.

Her er Sykehusinnkjøps stab, divisjon nasjonale tjenester og divisjon legemidler, fotografert i fjellheisen i Tromsø i forbindelse med et seminar. (Foto: sykehusinnkjop.no)

– Dette er en svært god start på det nye året, sier divisjonsdirektør Harald I. Johnsen.

Den største gevinsten har vært å hente på den nye avtalen på telefonitjenester. De nye og forbedrede vilkårene i avtalen sparer helseforetakene for 50 millioner i telefonikostnader årlig, sammenlignet med den utgående avtalen.

Godt innkjøpsarbeid

Også på avtalene for plasma, medisinske og tekniske gasser og for distribusjon av h-reseptlegemidler har avtalevilkårene blitt betydelig forbedret. På hver av disse nye avtalene sparer nå sykehusene 10 millioner årlig.

– Dette er avtaler som har vært nasjonale avtaler over flere år. At vi likevel klarer å spare inn betydelige beløp med å forbedre avtalene forteller meg at det er utført et meget godt innkjøpsarbeid, sier Harald I. Johnsen.

I arbeidet med avtalene har Sykehusinnkjøp benyttet spesialistgrupper sammensatt av personer med ulik spisskompetanse fra flere ulike helseforetak.

– Vi har et godt samarbeid med helseforetakene, som stiller med dyktige fagpersoner til de nasjonale anskaffelsesprosessene. Dette kombinert med innkjøps- og prosjektkompetansen til våre prosjektledere har vært suksesskriterium nr.1  for å kunne ta ut ytterligere gevinster selv om avtalene har vært nasjonale over mange år, sier Johnsen.

Ambisjoner om dobling

Gevinstene beregnes ved å sammenligne vilkårene i de utgående avtalene med vilkårene i de nye. Divisjon nasjonale tjenester i Sykehusinnkjøp HF består nå av innkjøperne i tidligere Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS). Der har man de siste årene en målsetning om en årlig besparelse på 100 millioner på nye avtaler. Og sammenlignet med dette er divisjonen svært godt i gang i 2107.

– Med en så god start er det naturlig å heve ambisjonene enda mer. Vi øker gevinstmålet til 140 millioner kroner ved årets slutt, sier Johnsen.

(Kilde: sykehusinnkjop.no)