Cxense Display

Nye beregninger: 150 000 har kols

Ilustrasjonsfoto: colourbox.com

Mer enn hver 20. person over 40 år har kols.

Til sammen om lag 150 000 personer har kols,  viser nye beregninger som er gjort i samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og universitetene i Bergen, Trondheim og Tromsø.

Til grunn for de nye beregningene ligger blant annet data fra helseregistre, tall fra den siste helseundersøkelsen i Tromsø samt annen forskning. Fagmiljøene ved universitetene i Bergen, Trondheim og Tromsø har sammen med Folkehelseinstituttet gått gjennom datagrunnlaget.

Spesialistene konkluderer med at:

– Om lag seks prosent av befolkningen over 40 år har kols. Dette tilsvarer 150 000 personer eller mer enn én av 20 i denne aldersgruppen.
– De fleste har milde symptomer, og mange vet ikke at de har sykdommen.

Les mer om saken på Helseinstituttets nettsider


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet