Nye digitale helsetjenester

– Helsenorge.no og digital involvering av pasienten er helt sentrale virkemidler for å skape pasientens helsetjeneste. Dette er regjeringen opptatt av. De digitale tjenestene gjør det mulig for en pasient å møte én tjeneste uavhengig av hvem behandleren er. Du skal som pasient kunne følge ditt eget behandlingsløp fra fastlege til sykehus til rehabilitering på ett sted, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Cecilie Brein-Karlsen.

Nye tjenester på helsenorge.no:

I løpet av høsten vil helsenorge.no starte utprøvingen av en tjeneste som åpner for digital dialog mellom pasient og fastlege på områder som timebestilling, reseptfornyelse og e-konsultasjon.

Helse Nord blir den første helseregionen i landet som starter et pilotprosjekt hvor innbyggerne kan få tilgang på sine egne sykehusjournaler gjennom helsenorge.no.

Utprøvingen av kjernejournal utvides til flere kommuner i løpet av høsten. På sikt skal hele landet omfattes av tjenesten. Dette er første skritt på vei mot innsyn i egen journal.

– Siden oppstarten i 2011 har helsenorge.no blitt en viktig informasjonskilde og kommunikasjonskanal for pasienter og brukere. Innbyggerne besøker helsenorge.no for å finne informasjon om sykdom og behandling, og for å få råd og veiledning for å kunne ivareta egen helse, sier Brein-Karlsen.